L o u k o n p u r o n -kennelLoukonpuron Pirta


Isä: xx Kuusitarhan Rolle 04/ AA
Emä:xx Karsikkokankaan Iita/07AA:
Näytt. EH
Koe -

Valioita suvussa:
viisi sukup.   62 koiraa/valioita    70,2 %
kuusi sukup.   126 koiraa/valioita   69,8 %

Sukusiitosprosentti: 1,36%, laskettu 8-sukup. mukaan.
Omistaja:Kalevi Vänskä
Kasvattaja:Kalevi & Mikko Vänskä. Laivaniementie 61, 95440 KYLÄJOKI
Takaisin
Kalevi Vänskä © Copyright